Vereniging Van Eigenaars Vastgoed Advocaten | The Legal Group

Vereniging van eigenaars

In het appartementsrecht spelen belangen van meerdere partijen een rol De belangen van de VvE lopen niet altijd gelijk met de privébelangen van een eigenaar. De besluitvorming van de VvE komt hierdoor onder druk te staan of VvE besluiten worden niet nageleefd.

Ook de wetgeving voor VvE’s is continu in ontwikkeling. Gemeenten houden goed zicht op de kwaliteit van het vastgoed in de stad en zij zijn gebaat bij actieve en gezonde VvE’s.

Wij hebben ruime ervaring in het appartementsrecht en houden onze cliënten van de actualiteiten in de Vereniging van Eigenaars branche op de hoogte. Wij voorzien onze cliënten van raad en daad als er een wetswijziging is doorgevoerd of de gemeente een beleidsmaatregel heeft opgelegd.  Met onze kennis kunnen wij een goede toelichting aan cliënten geven over de uitleg van de splitsingsakte en het reglement.

VvE Besluiten die door één of meerdere partijen niet wordt geaccepteerd komt regelmatig voor. Datzelfde geldt voor voorgenomen VvE besluiten die niet worden genomen door onvoldoende stemmen. Wij kennen de rechtsmaatregelen die hiervoor open staan en weten welke voorwaarden en termijnen hiervoor gelden

Enkele onderwerpen die wij in onze praktijk voor VvE-beheerders, VvE’s en eigenaren behandelen zijn onder andere:

Inroepen van de nietigheid of een beroep op vernietigbaarheid van VvE-besluiten, uitleg van bepalingen in de splitsingsakte, de splitsingstekening, het modelreglement of het huishoudelijk regelement; advies over de positie van de VvE beheerder, het verzoeken van een vervangende machtiging, etc.