Identificatieplicht

The Legal Group Advocaten handelt in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die per 1 augustus 2008 in werking is getreden. Deze wet vervangt de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.

De Wwft bevat zowel de verplichting om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende te identificeren (cliëntenonderzoek) als de verplichting om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt.

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd door middel van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uiteraard kunt u voor nadere informatie ook contact opnemen met uw contactpersoon bij The Legal Group Advocaten.