Beslag op woning Patricia Paay, vijf aandachtspunten

Het komt regelmatig voor dat ergens een bericht verschijnt over beslaglegging bij een bekende Nederlander. In dit geval heeft een schuldeiser van Patricia Paay voor ruim € 120.000,– beslag laten leggen op haar woning. Het leggen van beslag is een veelgebruikt juridisch (druk)middel. Er wordt in Nederland gemiddeld ruim 300.000 keer per jaar beslag gelegd.

 

  1. Wanneer beslag leggen?

Voorafgaand aan een procedure om druk uit te oefenen en/of om het één en ander veilig te stellen, zodat er na afloop nog iets te halen valt (conservatoir).

Na een procedure om je toegewezen vordering te verhalen op de schuldenaar (executoriaal).

  1. Hoe?

Om beslag te mogen leggen dien je “verlof” te krijgen van de rechter. Hiervoor stelt een advocaat een verzoekschrift op aan de hand van de wet en de beslagsyllabus. Nadat verlof is verkregen kan de deurwaarder aan de slag.

  1. Waarop?

In principe kan beslag worden gelegd op alle goederen van de schuldenaar. Denk hierbij aan: onroerend goed, bankrekeningen, loon, aandelen, schepen, voorraad en inventaris. Het is ook mogelijk om beslag te leggen onder derden, bijvoorbeeld op een geldbedrag dat jouw schuldenaar nog tegoed heeft iemand anders.

De hoofdsom op basis waarvan beslag wordt gelegd mag overigens met maximaal 30% – voor reeds gemaakte en nog te maken kosten en rente – worden verhoogd.

  1. Gevolgen?

 De schuldenaar kan na beslaglegging niet langer (rechtsgeldig) beschikken over de beslagen goederen.

  1. Risico’s?

Degene die beslag laat leggen handelt op eigen risico, dit betekent kort samengevat dat – bijzondere omstandigheden daargelaten – diegene de door het beslag geleden schade dient te vergoeden, indien het beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd. Ook kan degene op wiens goederen beslag is gelegd een zogeheten opheffingskortgeding beginnen.

Zie onder meer:

https://www.telegraaf.nl/entertainment/3470537/beslag-gelegd-op-woning-patricia-paay

https://thelegalgroup.nl/beslag-is-een-sterk-wapen-maar-niet-zonder-risicos